Het project De Naakte Waarheid is een initiatief van Ruben Bach en Els Van Braeckel.

1. Deelname aan alle activiteiten georganiseerd door Ruben Bach en Els Van Braeckel is geheel op eigen risico. Ruben Bach en Els Van Braeckel zijn niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, direct of indirect, als gevolg van het participeren aan
door Ruben Bach en Els Van Braeckel georganiseerde activiteiten.

2. Deelnemers die last hebben van ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of
psychotherapeut zijn wordt gevraagd dit bij aanmelding te vermelden. Of deelname aan de desbetreffende
activiteit mogelijk is wordt in overleg bekeken.

3. Ruben Bach en Els Van Braeckel zullen zich houden aan zijn geheimhoudingsplicht. Er worden geen volledige namen genoemd en verspreidt zonder toestemming van de deelnemer. Discretie wordt ook verwacht van de deelnemer aan
activiteiten die worden georganiseerd door Ruben Bach en Els Van Braeckel.

4. Ruben Bach en Els Van Braeckel zijn niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard dan ook die mogelijk tijdens een
activiteit of door deelname aan een online cursus ontstaat. Schade veroorzaakt aan eigendom of materiaal door
deelnemers dat werd ingehuurd door Ruben Bach en Els Van Braeckel, die ontstaat tijdens een activiteit, wordt verhaald op de
deelnemer. Eventuele, door een deelnemer, gemaakte schade veroorzaakt aan materialen van Ruben Bach en Els Van Braeckel of
aan materialen van andere deelnemers gedurende activiteiten is altijd de verantwoordelijkheid van de deelnemer
en voor rekening van de deelnemer.

5. Bij annulering binnen 7 dagen voor start van de workshop, bijeenkomst, cursus, les of lesreeksen is de cursist de volledige cursussom verschuldigd en heeft de cursist geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is in overleg vervanging door een andere cursist mogelijk. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden (overlijden, ziekte met doktersattest,…) , dit wordt bepaald in overleg.

6. Gedurende de bijeenkomsten, cursussen, individuele begeleiding, les of lessenreeks is het gebruik van beeld of
geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (film, tape, video, foto) uitsluitend toegestaan na voorafgaande
toestemming van Ruben Bach en Els Van Braeckel.

7. Van de workshops, bijeenkomsten, cursussen, les of lesreeksen worden geluids- of videoopnames
gemaakt. De geluidsopnames worden door Ruben Bach en Els Van Braeckel toegevoegd aan de website en zijn toegankelijk voor
derden via de online webwinkel of in sommige gevallen gratis te beluisteren. Videoopnames zullen enkel
worden gepubliceerd in overeenstemming met de deelnemer.

 

Share